Savjeti - tumačenja

Mišljenje AZOP-a - Obrada osobnih podataka radnika o cijepljenju protiv COVID-a

Poslodavac ne može ni uz privolu prikupljati informacije da li je pojedini zaposlenik prebolio bolest uzorkovanu virusom COVID-19 ili je cijepljen iz razloga što između poslodavca i zaposlenika postoji jasna neravnoteža, te da se u većini slučajeva ne može reći da je privola zaposlenika dobrovoljna.

Pročitaj više
Izmjene ugovora o radu - procedura

Izmjene ugovora o radu - procedura

Radni odnos je ugovorni odnos pa ni jedna ugovorna strana (ni poslodavac ni radnik) ne mogu ugovor jednostrano mijenjati. Kako za sklapanje ugovora o radu tako i za njegovu  izmjenu  potrebna je  suglasnost volja obiju ugovornih strana.

Pročitaj više
Može li plaća biti poslovna tajna?

Može li plaća biti poslovna tajna?

Ima li poslodavac na zakonu utemeljeno pravo proglasiti plaću poslovnom tajnom, odnosno imaju li radnici pravo znati koliku plaću imaju njihovi kolege?

Pročitaj više
Prekomjerno prikupljanje i korištenje osobnih podataka radnika

Prekomjerno prikupljanje i korištenje osobnih podataka radnika

Poslodavci prekomjerno prikupljaju osobne podatake radnika audio snimanjem razgovora radnika s korisnicima, postavljanjem video nadzora koji pohranjuje snimljeni materijal, praćenjem IT komunikacije radnika, nadziranjem kretanja radnika koji koriste službena vozila putem GPSa, pri čemu se poslodavci pozivaju na čitav niz propisa koji po njima predstavljaju pravnu podlogu za prikupljanje, obradu i korištenje navedenih osobnih podataka radnika, počevši od Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) preko Zakona o radu, pa sve do Općih uvjeta poslovanja.

Pročitaj više
Dolazak u ured 15 minuta ranije radi pripreme za rad ??

Dolazak u ured 15 minuta ranije radi pripreme za rad ??

Radnik nema obvezu dolaziti na posao prije početka radnog vremena, a niti to Poslodavac ima od njega pravo tražiti. Eventualna priprema za rad  (uključivanje PC-a, spajanje u sustav, čitanje uputa o promjenama u načinu rada i sl. ) ulazi u radno vrijeme

 

Pročitaj više
Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora

Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora

Poslodavac radniku želi promijeniti ugovor o radu. Obično se pred radnika stavlja i "mrkva" i "batina" i radniku je jako teško raspoznati kojih prava i mogućnosti se odriče ukoliko prihvati neku od opcija.

Pročitaj više
Otpremnina nakon otkaza ugovora o radu

Otpremnina nakon otkaza ugovora o radu

Pravo radnika na otpremninu ovisi o razlogu prestanka ugovora o radu te trajanju radnog odnosa. Radom kod istog poslodavca smatra se i razdoblje rada kod prethodnog poslodavca, ako se, prema odredbama Zakona o radu, na novog poslodavca prenose ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koje se statusnom promjenom ili pravnim poslom prenosi na novog poslodavca.

Pročitaj više
Otkazni rok

Otkazni rok

Otkazni rok je razdoblje radnog odnosa koje započinje onog dana kad poslodavac radniku dostavi odluku o redovitom otkazu ugovora o radu i traje do zadnjeg dana otkaznog roka kojim danom prestaje i sam radni odnos.

Pročitaj više
Prikupljanje osjetljivih podataka o zdravlju radnika

Prikupljanje osjetljivih podataka o zdravlju radnika

Članovi HST - Hrvatskog sindikata telekomunikacija iz više ICT kompanija u kojima HST djeluje obraćaju nam se za savjet, jer ih rukovoditelji kontaktiraju za vrijeme bolovanja i ispituju o razlozima zbog kojih su na bolovanju.

Pročitaj više
Zlonamjerni upis podataka u radnu knjižicu

Zlonamjerni upis podataka u radnu knjižicu

Poslodavac je dužan u slučaju prestanka radnog odnosa radniku izdati potvrdu o poslovima na kojima je radio.  Pri tome je Zakonom izričito propisano, da poslodavac u toj potvrdi ne smije naznačiti ništa što bi radniku otežalo sklapanje novog ugovora o radu.

Pročitaj više
AZOP: Obrada osobnih podataka o zdravlju i GDPR

AZOP: Obrada osobnih podataka o zdravlju i GDPR

Nastavno na upit vezan uz obradu osobnih podataka o zdravlju radnika od strane poslodavca Agencija se, u kontekstu trenutne izvanredne situacije izazvane COVID-19 virusom, očituje kako slijedi

Pročitaj više
Diskriminacija u područja rada i zapošljavanja

Diskriminacija u područja rada i zapošljavanja

Diskriminacija u području rada i zapošljavanja i dalje je visoko zastupljena među pritužbama pučkoj pravobraniteljici, a nerijetko se uz diskriminaciju građani pritužuju i na druge povrede njihovih prava iz radnog odnosa, ukazujući na niz propusta u postupanju poslodavca te narušene međuljudske odnose.

Pročitaj više